Skip to main content

axa small                                                       

alheembouw small

HCPA visie & beleid

Een duidelijke missie is het uitgangspunt van ons beleid: “HCPA is de hockeyclub van onze stad Aalst en staat voor teamsport met een hart voor FairPlay, participatie en competitie. Plezierbeleving en succeservaring staan centraal. HCPA biedt kwalitatieve begeleiding aan elkeen die hockey wil beoefenen.” 

Het dagelijks bestuur van onze vereniging is in handen van de Raad van Bestuur, die regelmatig bijeenkomt en de stand van zaken en agenda bespreekt. De Raad van Bestuur, bestaande uit enkele bestuursleden, is een weerspiegeling van het wezen van onze vereniging, onze leden. Als algemene leidraad hanteert de Raad van Bestuur een neergeschreven beleidsplan en huishoudelijk reglement dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. 

De gecontroleerde HCPA  identiteit (zie ook verder) vertaalt het enthousiast professionalisme naar de buitenwereld op alle mogelijke manieren. De leden van de Raad van Bestuur zijn alom aanwezig en actief betrokken tijdens alle clubactiviteiten en aldus zeer aanspreekbaar voor de leden en passanten. Daarnaast is er eveneens een ombudsdienst (API). De Raad van Bestuur wordt bijgestaan en omringd door enkele comités, elk met een specifieke agenda.


Ambitie

We barsten van de ideeën maar concentreren ons engagement, onze ambitie, op 4 concrete beleidsmatige actiepunten voor de komende jaren:

  1. Verhoogde actieve ledenwerving, parallel aan sportieve uitbouw met verruiming van algemene kwaliteit tot opmerkelijke resultaten.
  2. Verdere professionalisering van de algemene werking.
  3. Continue duurzame diepgang in de relatie met de stakeholders, met name sponsors, partners en lokale besturen.
  4. Concretisering van een geschikte locatie met uitbouw van een eigen infrastructuur. Veld annex clubhuis. Doel 2023.

 

HCPA branding 

HCPA identiteit

Een uitgekiende 'identiteit' is voor onze hockeyclub zeer belangrijk. De identiteit, wat we zelf als vereniging kunnen controleren, bepaalt immers het imago dat de buitenwereld van ons heeft. Maw. wat de buitenwereld van ons vindt hebben we grotendeels zelf in de hand. Identiteit is verder de graadmeter waartegen alles kan worden getoetst.

Identiteit wordt in algemene termen bepaald door:

  1. de diensten die wij als club leveren, de kwaliteit van de trainingen, de evenementen, ...
  2. het gedrag van onze vereniging, van de leden, trainers, bestuur en betrokkenen;
  3. de locatie(s), velden en gebouwen die we als onze thuisbasis beschouwen (dit aspect wordt nog prominenter van zodra een eigen accomodatie voorhanden is);
  4. en tenslotte de communicatiewijze, wat en hoe we iets zeggen als club vanuit het bestuur, de consistente vorm en visuele taal (affiches, website,...).

Alle vier deze aspecten dragen bij tot onze goede naam en zijn elk even belangrijk.