Update Sportief

Graag bezorgen we jullie een update over het sportieve aspect van onze club. We zullen jullie op regelmatige basis proberen te informeren over wat er binnen HCPA gebeurt.
Zoals jullie gemerkt hebben zijn we dit seizoen overgeschakeld naar circulatietraining voor onze jongste ploegen. Een circulatietraining houdt in dat verschillende trainers aanwezig zijn, en dat elke groep spelers doorschuift naar een volgende trainer, die hen telkens tijdens de duur van een verschillende oefening begeleidt.
De groepen spelers worden meestal, doch niet noodzakelijk altijd, per ploeg ingedeeld. Elke 10 a 15 minuten wordt er doorgeschoven.
Dit systeem heeft volgende voordelen:
-Eerst en vooral voor de spelers en speelsters: de groepen worden beter verdeeld en elke trainer begeleidt kleinere groepjes spelers. Een kleinere groep betekent meer aandacht en betere sturing, ideaal bestaan de groepen uit 8 spelers per trainer.
Alle spelers passeren bij elke trainer, waardoor ze verschillende invalshoeken van hockey meekrijgen. De jonge HCPA’ers spelen met meer spelers dan enkel met hun eigen ploegje. De groepen kunnen beter aangepast worden aan de noden van elke speler.
Per training wordt op 3 verschillende thema’s gewerkt én op één matchsituatie.
De spelers krijgen gedurende de training 3 x 2 verschillende oefeningen waarop er op een bepaalde techniek wordt gewerkt en dit gedurende enkele weken. Indien nodig zal de hoofdtrainer sommige spelers apart nemen om de uitvoering van een oefening individueel te bekijken en bij te sturen.

-Daarnaast zijn er ook voordelen voor onze trainers en hun ontwikkeling.
Voorafgaandelijk aan elke training komen alle trainers samen en worden de groepen samen ingedeeld. Dit is een team-moment voor de trainers waarbij ook de training samen wordt voorbereid. De trainers worden elke week door de hoofdtrainer uitgenodigd om op voorhand één oefening voor te bereiden binnen een bepaald thema.
De trainers worden tijdens de circulatietraining gecoacht door de hoofdtrainer. De oefeningen worden bijgestuurd naargelang de grootte van de groep of de leeftijd van de spelers. (Voor U7-spelers staat de oefening wat kleiner, bij de U10 zal de afstand groter zijn.)
De trainers worden door de hoofdtrainer gecoacht teneinde hun training-vaardigheden te verbeteren.
Werken op techniek, individuele ontwikkeling van elke speler en op speelervaring staan hierbij centraal.. Daarnaast wordt er ook gefocust op de verdere opleiding en begeleiding van onze jonge trainers.
Binnen het kader van de ontwikkeling van onze trainers organiseert HCPA dit jaar in Aalst voor het eerst de VTS (vroegere Bloso)  Hockey-initiator cursus.
Deze cursus is een groot succes met 18 gemotiveerde deelnemers, waarvan 10 mensen van onze eigen Aalsterse club, 5 uit Ninove, 2 uit Ronse en 1 uit Lokeren. Aalst is in overtal en daar mogen we best fier op zijn! We hopen dat iedereen van onze club ook zal slagen en wensen hen veel succes.
In het kader van deze opleiding werd vanuit onze club een warme oproep gedaan voor ons stagegedeelte, we vertrouwen erop dat onze Aalsterse stagiairs op iedereen zal kunnen rekenen, waarvoor bij voorbaat een warme dank! 
Naast de stage, volgen twee examenmomenten. De eerste gaat door, net na de krokusvakantie, op woensdag 13 maart. Alle deelnemers moeten dan een praktijkexamen afleggen op onze club.
Mogelijks staat er die dag een trainer van een andere club op het veld bij de groepen. (Eén maand later volgt er een herexamen voor diegene die niet geslaagd zijn).
Het was een interessante en zware cursus, op 1 maand tijd hebben onze 18 cursisten in totaal 64 uren opleiding gekregen. Dank voor alle steun en hulp voor onze spelers, trainers, cursisten en examinators.

Ludovic

Afdrukken E-mail

Logo Merit Capital
Logo Axa
Logo Alheembouw

Logo Swagelok Footer
Logo Gosport Footer
Logo Tk Footer
Logo Sponsor Sidebar
Asekura Zwart