Bestuur

Actueel bestaat het HCPA-bestuur uit 9 personen. Samen vormen deze 8 personen de zogenaamde 'Raad van Bestuur' of RvB. 

U vindt hun individuele contactgegevens op de contactpagina. Gelieve steeds zo gericht mogelijk een bestuurslid te contacteren; eerder dan de persoon richt u zich beter tot de juiste functie, de verantwoordelijke.

De Raad van Bestuur komt minstens maandelijks samen, vergadert rond bepaalde aandachts- en werkpunten naargelang het moment in het seizoen en neemt initiatieven en beslissingen in het belang van de vereniging en al haar leden. De Raad van Bestuur voelt zich gesterkt door de club-omringende inzet en het engagement van vele vrijwilligers, trainers, coaches, umpires en spelers.
De goede werking van alle geledingen van de club staat vanzelfsprekend centraal als continu doel.

Organigram Hockey Club Patria Aalst

Zowel de voorzitter als de secretaris bekleden elk een algemene en club-overkoepelende functie. Deze laatste is bovendien officieel en enige aanspreekpunt met de KBHB (Koninklijke Belgische Hockey Bond) en de VHL (Vlaamse Hockey Liga). Naast de voorzitter en secretaris is de penningmeester de 3e officiële functie binnen het bestuur.


 

 

Afdrukken